Default welcome msg!

Általános Szerződési Feltételek

 

 Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a Hoppline Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.alinda.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal, webshop) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.alinda.hu webáruházon keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

 Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető a www.alinda.hu/aszf címről.

 1.  1.        Szolgáltatói adatok

 1.1.    Szolgáltató adatai

 Cégnév:                                          Hoppline Kft.

Székhely:                                         1139 Budapest, Váci út 85.

Levelezési cím:                               1139 Budapest, Váci út 85.

Cégjegyzékszám:                           01-09-999961

Bejegyző bíróság:                          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                        24287526-2-41

Statisztikai számjele:                      24287526-4791-113-01

Képviselő:                                        Tátrai Norbert ügyvezető

Telefon:                                            06-70-391-6231

E-mail:                                              ugyfelszolgalat@alinda.hu

 1.2.    Tárhelyszolgáltató adatai:

 Név:                                                   Szigmanet Kft

Székhely:                                           1132 Budapest, Viktor Hugo utca 18-22.

E-mail cím:                                         info@sigmanet.hu

 1.  2.       Általános rendelkezések

 2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 2.2.    A jelen ÁSZF 2016. május 5. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a felhasználót e-mailben értesíti.

 2.3.    A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az ugyfelszolgalat@alinda.hu címen. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

 2.4.    A www.alinda.hu webáruház Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 2.5.    A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 2.6.    A megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 1.  3.       Regisztráció

 3.1.    Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 3.2.    A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.3.    Regisztráció menete:

 •  A jobb felső sarokban található „Regisztráció” gombra kattintva lehet regisztrálni.
 •  Töltse ki a személyes adatait a megadott mezőkbe.
 •  A „*”-gal jelölt mezők kitöltése kötelező az érvényes regisztrációhoz.
 •  Születési dátum megadásánál használja ezt a formátumot: [ÉÉÉÉ-HH-NN]
 •  A mezők kitöltése után kattintson a „Regisztráció” gombra.

 

3.4.    A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

 3.5.    Tekintettel arra, hogy az oldalon forgalmazott termékek közül néhány termék kizárólag 14 életévét betöltött személy részére adható csak át, és ezen termékek kézbesítésekor az átvevő személyéről a kézbesítőnek meg kell győződnie, kérjük az Ügyfeleket, hogy adataikat a valóságnak megfelelően és pontosan adják meg. Terméket kizárólag saját magának rendeljen meg, és a termék átvételekor személyesen, vagy meghatalmazott útján járjon el.

 3.6.    Ha a regisztrált vásárló elfelejtette jelszavát, akkor használhatja a jelszó emlékeztetőt. Ha az Ügyfél itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor az új jelszó generálásához szükséges lépéseket e-mailben Szolgáltató elküldi a megadott e-mail címre.

 

 1. 4.       Megvásárolható termékek köre

 4.1.    A megvásárolható termékeket az Alinda webáruház fenti tematikusan rendezett listáiban találja. A termékekről szóló tájékoztatás (ide értve a termék megnevezését, nagyobb méretű fényképét, rendeltetését, használatát, árát, felhasználhatóságát, továbbá ha kötelező vagy vállalt jótállás vonatkozik ra, úgy az arról szóló tájékoztatást, egyéb információkat) a termék fényképére kattintva a termék képe mellett szerepel.

 4.2.    A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 4.3.    A webshopban a Szolgáltató feltünteti a termék nevét és a termékekről fotót jelenít meg. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy a „részletek” gombra. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. A termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás alapja a termék hazai forgalomba hozatali engedélyének jogosultjától származó vásárlói tájékoztató. Annak tartalmát az oldal üzemeletetőjével a termék forgalomba hozatalára jogosult társaság közölte, amelyet az üzemeltető vásárláshoz szükséges mértékben tesz közzé. A vásárlói tájékoztatók tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, az abban foglaltak valóságtartalmáért kizárólagosan a termék gyártója felelős.

 4.4.    A Szolgáltató legnagyobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy a holnapon a termékről megjelenített kép eltér a csomagban található termék kinézetétől, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármiben is különböznének az összetevői. A termék kiszerelése szerepelhet a leírásban és a fotóján is, azonban ha az eltér a termék nevében lévőtől, akkor a névben szereplő a mérvadó. Egyes termékekről megjelenített kép csak illusztráció, de ebben az esetben a Szolgáltató ezt feltünteti képen.

 4.5.    Amennyiben a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon az 1. pontban található kapcsolattartónkhoz a megadott elérhetőségeken, vagy a honlap kommunikációs csatornáinak egyikn.

 4.6.    Az akciós termékeket általában a fenti menüsor jobb oldalán található piros „Akciók” menüpontban és a daily deal modulban, a sliderben, az „Akció” fül alatt találja a felhasználó, mely termékek rendszerint a nyitólapon is megjelennek. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az akciós termékek helye változhat.

 

 1. 5.       Rendelés menete

 5.1.    Lépjen be a webáruházba.

 • Ha még nem regisztrált az ASZF 3. pontja alapján regisztráljon.
 • Ha már regisztrált, akkor kattintson a jobb felső sarokban található „BEJELENTKEZÉS” gombra.
 • Írja be a belépéshez szükséges e-mail címet és a jelszót, majd kattintson a „BEJELENTKEZÉS „gombra.

 5.2.    Válassza ki a megfelelő terméket/termékeket.

 • A fenti menüben megtalálja a termékkategóriákat.
 • Kattintson a kiválasztott termékre, melynek részletes leírását elolvashatja a „részletek” gombra kattintva.
 • A termék fotó melletti mezőben megtalálja a termék teljes árát illetve – bizonyos esetekben – a kedvezményes árát.

 5.3.    Mennyiség megadása.

 • A termék árát tartalmazó mezőben megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, melyet még későbbi lépéseknél is módosíthat.

 5.4.    Tegye a kosárba a terméket.

 • Kattintson a „KOSÁRBA” gombra.

 5.5.    Kosár

 •  Megtekintheti a kosár tartalmát a jobb felső sarokban található „KOSÁR” gombara kattintva
 •  A részletes kosár nézetet a kosárba gombra kattintása után a „KOSÁR MEGTEKINTÉS” gombra kattintva érheti el.
 •  Amennyiben szeretne még másik terméket hozzáadni, kattintson a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombra.
 •  Amennyiben szeretne valamelyik kosárban lévő termékről többet vagy kevesebbet rendelni, akkor a „mennyiség” alatti mezőben módosíthatja a mennyiséget. Ha beállította  a mennyiséget, kérjük, hogy kattintson a „FRISSÍT” gombra a mennyiség mellett.
 •  Amennyiben szeretne a kosár tartalmából törölni, kattintson az eltávolítás gombra vagy a részletes kosár nézetben a sor végén lévő kukát ábrázoló gombra.
 •  Amikor már véglegesítette a KOSÁR tartalmát, kérjük, kattintson a jobb oldali „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra.

 5.6.    Rendelés leadása bejelentkezéssel vagy regisztrációval vagy regisztráció  nélkül

 •  Kérem, válasszon a 3 lehetőség közül:

1)               Bejelentkezés: Amennyiben már korábban regisztrált, kattintson a „Kattints ide a bejelentkezéshez!” linkre és kérem lépjen be e-mail címe és a jelszó megadásával.

2)               Regisztráció: Amennyiben még nem regisztrált, akkor az ASZF 3. pontjában írtak

szerint megteheti, vagy a pénztárba az adati megadása után adja meg jelszavát
és ezzel a rendelés leadásával együtt automatikus regisztrál is a webáruházba.

3)               Rendelés leadása regisztráció nélkül: Ha Ön még nem regisztrált  és rendelését regisztráció nélkül kívánja leadni, akkor a rendelés elküldése  előtt a pénztárban a regisztrálok mezőből a pipát távolítsa el.

 •  Ha szeretne még módosítani a kosár tartalmán, akkor kattintson a „VISSZA” gombra.
 •  Amennyiben adatai megfelelőek, folytassa a számlázási információk megadásával.

 5.7.    Számlázási és szállítási információk megadása.

 •  „Számlázási információk” mezőben megfelelően töltse ki a mezőket.
 •  Amennyiben számlázási és szállítási címe megegyezik, kérjük, jelölje be „A szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” négyzetet.
 •  Ha szeretne korábbi adatain vagy kosarán módosítani, kattintson a „VISSZA” gombra.
 •  Amennyiben adatai megfelelőek, folytassa a szállítási cím megadásával.

 5.8.    Szállítási és fizetési módok.

 •  A „Szállítási mód” mezőben válassza ki a megfelelő szállítási módot.
 •  A „Fizetés” mezőben válassza ki a megfelelő fizetési módot.
 •  Ha szeretne korábbi adatain vagy a kosara tartalmán módosítani, kattintson a „VISSZA” gombra.
 •  Amennyiben adatai megfelelőek, folytassa az esetleges kuponkód megadásával vagy a megrendelés áttekintésével.

 5.9.    Megrendelés áttekintése.

 •  Kérjük, tekintse meg és ellenőrizze megrendelésének összesítőjét.
 •  A „Megjegyzés” rovatba adhatja meg a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
 •  Ha szeretne korábbi adatain vagy kosarán módosítani, kattintson a „VISSZA” gombra.
 •  Amennyiben minden adat helyes, kérjük, kattintson a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra.

 5.10.     Automatikus e-mail.

 • Hamarosan megkapja az automatikus e-mailt a megrendelés összesítőjéről.
 • Kérjük, őrizze meg ezt az automatikus e-mailt, mert ez tartalmazza a megrendelés sorszámát is.

 5.11.         KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÉT!

 1.  6.       A megrendeléssel kapcsolatos információk

 6.1.    A „Kosárba” gombra kattintva a szolgáltatást igénybe vevő kiválaszthatja a megrendelni kívánt terméke(ke)t, Az 5. pontban részletesen leírt megrendelési folyamat végén (az ott kért adatok megadásával, az adatok ellenőrzését, esetleges hibák javítását, a megrendelés összesítését és annak ellenőrzését követően) a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra rákattintással a szolgáltatást igénybe vevő megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

 6.2.    A szolgáltató az ajánlat megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek, mely tájékoztatja őt arról, hogy megrendelése megérkezett. Ez a visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés összesítőjét, azaz a megrendelt termékeket, azok vételárát, a fizetés módját, a szállítási határidőt, a termék átadás-átvételének módját, a kiszállítás költségét és a megrendelés szolgáltatónál generált sorszámát (megrendelési sorszám) is. A visszaigazolással az ajánlat elfogadottnak minősül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 6.3.    A Szolgáltató a szerződést a visszaigazolásban vállalt módon, az ott meghatározott termékekkel vállalja teljesíteni. Helyettesítő termék szállításáról a felek külön szerződésben állapodhatnak meg. A vételárat a Megrendelő önerőből köteles teljesíteni, ahhoz a Szolgáltató fogyasztási kölcsönt nem nyújt, és áruvásárlási kölcsön sem vehető igénybe.

 1.  7.       Fizetési feltételek és átvétel

 7.1.    A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

 • Készpénzfizetéssel
 • Áru átvételekor (utánvéttel)
 • Online bankkártyás fizetéssel (Simple)

 A fizetési módok és a szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.alinda.hu oldalon a „fizetés” menüpontban olvashatóak.

 1.  8.       A szállítás határideje:

 8.1.    A szállítás határideje a megrendelés beérkezésétől számított maximum 10 munkanapon belül, kivéve, ha a termék nincs a raktárkészleten. Ez utóbbi esetben a felek telefonon és/vagy e-mailen egyeztetnek a szállítás várható időpontjáról. Ha a vételár átutalással, illetve online bankkártyás fizetéssel kerül megfizetésre, akkor a maximum 10 munkanapos szállítási határidőt a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától kell számítani.

 1.  9.       Az áru átvétele

 9.1.    A Felhasználó az alábbi szállítási módok közül választhat:

 • MPL Posta Pont
 • MPL Futárszolgálat

 A szállítási módokról és feltételeiről részletes tájékoztatást a www.alinda.hu oldalon a „szállítás” menüpontban olvashatnak.

 9.2.    Áru átvételekor az Ügyfél köteles ellenőrizni, hogy a számlán feltüntetett termékek egyeznek-e a csomagban található termékekkel. Abban az esetben, ha a számlán szereplő termék nem található a csomagban, akkor az Ügyfél köteles a számlára írásban rávezetni reklamációját.

 9.3.    A Megrendelőnek a csomag sértetlenségét a kézbesítéskor, a kézbesítő előtt ellenőriznie kell. A csomagon észlelt sérülés esetén a Megrendelőnek a kifogást a szállítólevélen kell feltüntetnie, és a csomag átvételét meg kell tagadnia. Ebben az esetben a Megrendelő köteles haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Ha a Megrendelő a sérült csomagot átvette, utólagos reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele azonban jogszerű indok nélkül nem tagadható meg, máskülönben a szállítás költségeit a Szolgáltató a Megrendelőre terheli. A csomag újraküldésének feltétele, hogy a Megrendelő a csomag ellenértékét előzetesen átutalja.

 9.4.    Utánvét és házhoz kézbesítés esetén a számlát a csomag tartalmazza.

 1.  10.   Elállási Tájékoztató

10.1.Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat (Ügyfeleket) illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 10.2.Elállási jog, átvétel megtagadása

 •  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 •  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.
 •  A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.
 •  Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

 

 •  Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
 •  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

 •  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére, beleértve a szállítási díjat is.
 •  
 • Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 •  
 • Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.  A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza az Ügyfél a Szolgáltató részére.
 •  
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 •  
 • Amennyiben az Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő elállás esetén a határidők a postára adás időpontjától számítanak. Postai úton történő elállás esetén azt ajánlott levélben kell megtenni. E-mailben küldött elállás kézhezvételét a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja.
 •  
 • Az Ügyfél elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.
 •  
 • Felhasználó a termék állagát, sértetlenségét köteles megőrizni, azt csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használni, zárt körülmények között felpróbálni, ellenkező esetben a termék használtnak minősül. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szükséges mértéket meghaladó használat esetén (pl. karcok, kopások, felszíni sérülések, anyagtágulás, stb.) cégünk az értékcsökkenés mértékét a termék árában határozza meg, tekintettel arra, hogy kizárólag új termékek forgalmazásával foglalkozik.
 •  
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 •  
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 •  
 •  Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 •  
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.
 •  
 • A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre került az elállási jogról való tájékoztatás.

 

 1. 11.   Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

11.1.Kellékszavatosság

 

 • Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 •  Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 •  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Hoppline Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

11.2.Termékszavatosság

 

 • Felhívom a figyelmét, hogy a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 11.1.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 •   Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

11.3.Jótállás

 

 •  Jótállást adunk minden termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. 
 •  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 11.1. és a 11.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 

 1. 12.   Vegyes rendelkezések

 12.1.Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 12.2.Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 12.3.Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 12.4.A Szolgáltató kizárja a felelősségét az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a szolgáltató vagy a felhasználó által használt kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, a Szolgáltató által használt bármely szoftver vagy program meghibásodásából vagy rendellenes működéséből, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károk tekintetében.

 

 1. 13.   Panaszkezelés rendje

 13.1.Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti.

 13.2.Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vásárlónak.

 13.3.Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 13.4.A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

 13.5.Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

 

               Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

              Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

              Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

              GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

              Központi telefonszám: +36 1 459 4800

              Faxszám: +36 1 210 4677

              E-mail: nfh@nfh.hu

 13.6.Békéltető testülethez fordulás: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

                A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

                1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

                Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

                E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

                Fax: 06 (1) 488 21 86

               Telefon: 06 (1) 488-21-31

 13.7.Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

 13.8.Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 1.  14.   Adatvédelem

 14.1.Webáruházunk adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: www.alinda.hu/adatvedelem

 

 1.  15.   Szerzői jogok

 15.1.Azzal, hogy az Ügyfél belép a www.alinda.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a webáruháznak és a honlapnak.

 15.2.Az áruházban található tartalom a Hoppline Kft. szellemi tulajdona.

 15.3.Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

 15.4.Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 15.5.A www.alinda.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 15.6.A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 15.7.Az itt közölt képeket a Szolgáltató készítette, készíttette, illetve vásárolta. Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 15.8.A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.

15.9.A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.

 

 1. 16.   Vonatkozó jogszabályok

 16.1. Magyarország Alaptörvénye

 16.2.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 16.3.Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

 16.4.Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 16.5.A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

 16.6.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

 16.7.A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 16.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

ÁSZF letöltése

 

Budapest, 2016. május 5.